Giới thiệu về máy chiếu Volto Độ sáng càng cao, càng tốt? | Máy chiếu Volto

Tháng bảy 08, 2022

Độ sáng càng cao, càng tốt?

Gửi yêu cầu của bạn

Độ sáng càng cao, càng tốt?

Máy chiếu Volto

Độ sáng càng cao càng tốt? 


Trên thực tế, nhận thức của mắt người về độ sáng là động. 


Khi chúng tôi chọn một máy chiếu bi led, 

chúng ta cần lựa chọn theo môi trường sử dụng, 

thay vì chỉ dựa trên độ sáng. 

      

Bởi vì nếu độ sáng quá cao, 

nó sẽ trông chói mắt, 


và cũng sẽ có tác động tiêu cực 

về hiệu suất màu sắc và phân lớp của hình ảnh. 


 Trong thực tế,

 hiệu ứng của hình ảnh chiếu bởi máy chiếu bi led

 không chỉ phụ thuộc vào độ sáng, 


 nhưng sự kết hợp của các yếu tố như

 độ sáng, độ tương phản, độ phân giải và phương pháp hình ảnh vv.

      
      vì vậy điểm mấu chốt là tìm ra môi trường 

trong đó máy chiếu bi led thường được sử dụng, 


để chọn một máy chiếu bi led phù hợp với môi trường này, 

để mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất.


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn